Removes the consent cookie from your browser.

RIVACY POLICY


Privacy policy voor Jo Brugmans, eigenaar van www.jobrugmans.be
1) Waarborgen Privacy


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.jobrugmans.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming


Door de informatie en de diensten op www.jobrugmans.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen


Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacy policy van Jo Brugmans en specifiek www.jobrugmans.be , via het contactformulier op deze website.


4) Monitoren gedrag bezoeker


www.jobrugmans.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.


Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .


5) Gebruik van cookies


www.jobrugmans.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies uitschakelen


U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.DISCLAIMER


Disclaimer voor www.jobrugmans.be


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.jobrugmans.be zoals deze beschikbaar is gesteld door Jo Brugmans. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jo Brugmans is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jo Brugmans.


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  Jo Brugmans te mogen claimen of te veronderstellen.


Jo Brugmans streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Jo Brugmans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen.


Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jobrugmans.be op deze pagina.


Warning © by Jo Brugmans - All Rights Reserved - The unauthorized reproduction or distribution of these works is illegal. Criminal copyright infringement, including infringement without monetary gain, is punishable by international law. Please see our privacy policy here.

Verwijdert de toestemmingscookie uit uw browser.


Schakelt de cookie-opname uit, het zal niet opnieuw worden gevraagd.

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK